انتظار
نظرسنجی از کاربران خدمات الکترونیک وب سایت شرکت آبفا

 کابر گرامی لطفا با پاسخ به پرسش های مطرح شده زیر ما را از تجربه شخصی خود در خصوص استفاده از خدمات الکترونیک ارائه شده در وب سایت شرکت آبفا مطلع نمایید. بی شک شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات الکترونیک توسط  شما، ما را در بهبود وضعیت موجود یاری می نماید.

 


پیام سیستم

با تشکر از همکاری شما. اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد.

*
  
  
  
  
  

*
  
  
  
  
  

*
  
  
  
  
  

*
  
  
  
  
  

*