کاربرگرامی خوش آمدید.

 این نظر سنجی به منظور پیشبرد اهداف و بهبود خدمات رسانی شرکت آبفای استان اصفهان می باشد. بدیهی است اطلاعات و مشخصات خواسته شده احتمالی از شما کاملا محرمانه بوده و هیچ گاه به صورت فردی مورد استفاده قرار نمی گیرد. همچنین نظرات شما تنها به صورت آمار، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. لذا خواهشمند است با دقت تمام و بدون در نظر داشتن ملاحظات به سوالات مطرح شده پاسخ دهید.

پیشاپیش از حس مسئولیت پذیری شما کمال تشکر را داریم.
شرکت آبفای استان اصفهان

 

لیست ارزیابی های در حال برگزاری

  • کاربرگ های روابط عمومی
  • (مهلت شرکت در ارزیابی 1400/01/14 الی 1401/01/31)

     کابر گرامی لطفا با پاسخ به پرسش های مطرح شده زیر ما را از تجربه شخصی خود در خصوص استفاده از خدمات الکترونیک ارائه شده در وب سایت شرکت آبفا مطلع نمایید. بی شک شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات الکترونیک توسط  شما، ما را در بهبود وضعیت موجود یاری می نماید.

    مشاهده نتایج حجم نمونه: نامحدود فرم پر شده: 64